Portamonedes

Portamonedes de mida perfecte per portar targetes i diners.